VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kezdőlap

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Dolex Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Csáktornya utca 5/B., adószáma: 10329889-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.dolex.hu linken elérhető webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). A szerződés nyelve magyar.

A http://www.dolex.hu linken elérhető webáruház honlapján megtalálható az Vásárlási feltételek és az adatvédelmi tájékoztató.

A 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ 3. pontja szerint a fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1./ Általános információk

A webáruház elnevezése: http://www.dolex.hu

Tárhelyszolgáltató: Exibio Szolgáltató Bt.

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Pilis utca 1.

Adószám: 21178058-1-13

Cégjegyzékszám: 13-06-070108

Elérhetőség: +36 70 456 0073

email: info@exibio.hu

postai cím: 2094 Nagykovácsi, Pilis utca 1.

A Tárhelyszolgáltató a webáruházon feltüntetett termékekért, a webáruház szolgáltatásért felelősséggel nem tartozik. Minden a vásárlással kapcsolatos kérdésben (vásárlás, szállítás, panaszkezelés, stb.) a jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltató jár el, illetve vállal felelősséget.

Szolgáltató: Dolex Kft.,

Székhely: 1142 Budapest, Csáktornya utca 5/B

Adószám: 10329889-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-065899

Képviselő: Lóránd Péter

Elérhetőség: +36-1-251-4336;

email: dolex@dolex.hu

postai cím: 1142 Budapest, Csáktornya utca 5/B

2./ A megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, megrendelhető, megvásárolható termékek köre a http://www.dolex.hu (a továbbiakban: Weboldal) linken tekinthető meg. A Weboldalon feltüntetett termékek minden – nem csak regisztrált – megrendelő (a továbbiakban: Felhasználó) részére hozzáférhetőek.

A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről fényképeket közöl. A termékekről közölt fotók illusztrációk. A Felhasználó képernyőjén látható színek, méretarányok eltérhetnek a termékek valódi színárnyalataitól, méretarányaitól. Az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhetők el.

A linken elérhető és megrendelhető termékek megvásárolhatóak online, illetve személyesen is a Szolgáltató székhelyén (1142 Budapest, Csáktornya utca 7/B).

3./ Megrendelhető termékek vételára

A megrendelhető termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár, mely tartalmazza az Áfát (nettó ár + ÁFA).

A termékek vételára nem tartalmazza a csomagolás és szállítás költségét.

A Szolgáltató a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát fenntartja.

Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.

A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondosság ellenére hibásan feltüntetett árért, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan tévesen feltüntetett, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. A Szolgáltató nem köteles a termékeket a Weboldaon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, így minden ilyen esetben a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, mint Felhasználó döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az akció időtartamáról a rendelés részletes menetéről teljes körűen tájékoztatja a Weboldal Felhasználóit.

4./ A szolgáltatás igénybevétele, a rendelés menete

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton, a http://www.dolex.hu linken lehetséges.

A telefonon, faxon, e-mailen, levélben is leadott rendeléseket a Szolgáltató tudja teljesíteni.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére.

Amennyiben a Felhasználó regisztrált megrendelő kíván lenni, úgy első lépésként a Felhasználónak a Weboldalon az adatai megadásával regisztrálnia kell. A regisztrációt követően a Felhasználónak van lehetősége az adatai módosítására.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból eredő károkért, ha a regisztrált Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen harmadik személyek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható okból – hozzáférhetővé válik.

Rendelés menete

A Felhasználó a Weboldalon a böngészése során tudja kiválasztani a megvásárolni kívánt terméket. Több termék megvásárlása esetén a rendelés menetének ismételt végrehajtása szükséges. A megvásárolni kívánt terméket a termék oldalán szereplő kis ikonnal kell a kosárba helyezni.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A kosárba helyezett termékek törölhetők, vagy későbbi időpontban kezelhetők. A „kosár ürítése” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a kosár frissítése jelentését szolgáló ikon gombot.

A termék kosárba helyezése nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a rendelés automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Kosár” feliratra kell kattintani, mely az oldal tetején, a jobb szélső sarokban található.

A „megrendelés” gombra kattintva dönthet, hogy regisztrációval vagy anélkül kívánja leadni rendelését. A szükséges adatok megadását követően a szállítási cím, a fizetésre vonatkozó adatok, valamint egyéb szükséges adatok, és a megjegyzés rovat kitöltése szükséges.

A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználó az ÁSZF-t és az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót el kell hogy fogadja.

A megrendelés a „Megrendel” gombbal kerül elküldésre.

A beérkezett megrendelést a Szolgáltató rögzíti, majd a megadott email címre írásban Felhasználó részére visszaigazolja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

Az elektronikus utat biztosító fél (Szolgáltató) köteles a másik fél (Felhasználó) szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül.

A Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a 2013. évi V. törvény (Ptk.), és a 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a Felhasználó megrendelését.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Felhasználót a megrendelés feldolgozása során haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a Felhasználó részére visszautalja a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül.

5./ Fizetési feltételek

A webáruházon a következő fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

– Banki előre utalás

– Futár részére készpénzben (utánvét)

– Személyes átvétel

Banki (előre) utalással történő fizetés

A fizetés a Felhasználó részéről a megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató feltüntetett bankszámlájára, előre utalással történik. Az utalás során a megjegyzés rovatban mindenképpen fel kell tüntetni a Weboldal által generált megrendelés számát. A Felhasználó által leadott megrendelés feldolgozása, a rendelés teljesítése a visszaigazolásban szereplő TELJES összeg Felhasználó általi átutalása és annak a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően kezdődik meg.

Fontos tudni, hogy a bankok hétvégén és egyéb munkaszüneti napokon utalásokat nem indítanak és fogadnak, ilyenkor a jóváhagyott utalások nem kerülnek azonnali feldolgozásra.

Futárnál, készpénzben, átvételkor történő fizetés

A Weboldalon vásárolt termékeket Felhasználó a kiszállító futárnál készpénzben is ki tudja egyenlíteni, ez utánvéttel történő vásárlásnak minősül.

Személyes átvétel

A Felhasználó megrendelését személyesen, telefonon előre egyeztetett időpontban a 1142 Budapest, Csáktornya utca 5/B szám alatt veheti át a Dolex Kft. székhelyén. h:8-15:30 P: 8-12:30-ig Személyes átvétel választása esetén a fizetés készpénzben történik, bankkártyás fizetésre ilyen esetben nincsen lehetőség.

Számlázás: A Szolgáltató a Felhasználó részére – a megrendelt termék árának kiegyenlítését követően – elektronikus számlát állít ki a megrendelésről, melyet a Felhasználó részére, a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre továbbít, továbbá az átvételtől függetlenül, nyomtatott formában, papír alapon is a rendelkezésére bocsájt.

6./ Szállítás

Szolgáltató számára a legfontosabb a gyors és biztonságos kiszállítás, ezért a webáruházban vásárolt termékeket Magyarország egész területén a megrendelés feladásakor megadott címre a GLS futárszolgálat teljesíti.

A kézbesítés munkaidőben történik, ezért fontos, hogy a Felhasználó olyan átvételi címet adjon meg, ahol napközben elérhető!

A kiszállítás díja bruttó 2286 forint minden esetben, 30 kg-os súlyhatárig. E feletti tömeg esetén egyedi díjszabás érvényes.

A kiszállítás díja a megrendeléskor a kosárban feltüntetésre kerül, és a végösszegben szerepel.

A csomag kiszállítására vállalt határidő készleten lévő termékre 72 óra, amennyiben a termék nincs a készleten, úgy annak a Szolgáltatóhoz való érkezését követő 72 órán belül kerül kiszállításra.

Abban az esetben, ha a futár nem éri el a Felhasználót a megadott címen, a csomag a GLS depójába kerül, és a Felhasználó a postaládájába értesítést kap, valamint egy telefonszámot, melyen az újrakézbesítés részletei leegyeztethetőek.

A Felhasználó köteles a futár által kézbesített csomagot alaposan leellenőrizni, megvizsgálni, ha bármilyen sérülést észlel, nem köteles a csomagot átvenni. A csomagoláson, terméken észlelt esetleges sérülés esetén a Felhasználó köteles jegyzőkönyv felvételét kérni.

7./ Felhasználó elállási és felmondási joga

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26.). Kormányrendelet tartalmazza.

Az alább idézett jogszabályhelyek nem tartalmazzák teljes körűen a Felhasználó (jogszabályban fogyasztó) elállási és felmondási jogára vonatkozó rendelkezéseket, ezek csupán tájékoztató jelleggel a fontosabb szabályozási részeket tartalmazzák:

„20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.”

Az átvétel időpontja személyes átvétel esetén a személyes átvétel napja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a fuvarlevéllel, illetve a Szolgáltató által kiállított számlával igazolható.

A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, Felhasználó saját költségén köteles visszaküldeni a Szolgáltató címére (cím: 1142 Budapest Csáktornya utca 7/B). Abban az esetben, ha a terméket a Felhasználó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen Szolgáltató részére visszaküldeni, Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

Az előzőekben nem megjelölt, garanciális termékek esetében a garanciális csere csak és kizárólag akkor lehetséges, ha a terméket a Szolgáltató székhely címére, postázási szállításra alkalmas csomagolásban (doboz) visszaküldi az erdeti csomagolás tartalmát képező szállítólevéllel együtt.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.

8./ Szavatosság, jótállás

A Szolgáltató szavatossági és jótállási, valamint kártérítési felelősségére a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A Ptk. alapján a Szolgáltatónak jótállási és szavatossági kötelezettsége csak a hibás teljesítésből adódóan keletkezik.

A Ptk. szerint a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Ptk. alapján a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A Szolgáltató termékeire a termék ismertetőjében meghatározott időtartamú jótállást vállal.

A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzített rendelkezések irányadóak.

A 2013. évi V. törvényből (Ptk.) az alábbiakban idézett jogszabályhelyek nem tartalmazzák teljes körűen a Felhasználó (jogszabályban jogosult, míg a Szolgáltató a kötelezett) szavatossági vagy jótállási igényére vonatkozó rendelkezéseket, ezek csupán tájékoztató jelleggel a fontosabb szabályozási részeket tartalmazzák:

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Jótállás:

„6:171. § [Jótállás]

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletből az alábbiakban idézett jogszabályhelyek nem tartalmazzák teljes körűen a Felhasználó (jogszabályban fogyasztó) szavatossági vagy jótállási igényére vonatkozó rendelkezéseket, ezek csupán tájékoztató jelleggel a fontosabb szabályozási részeket tartalmazzák:

„4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

6. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.”

A jótállási/szavatossági igény nem érvényesíthető, amennyiben a Felhasználó nem tartja be a termékhez biztosított használati és beszerelési útmutatóban foglaltakat, illetve nem rendeltetésszerűen használja a terméket, és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók.

Amennyiben a terméket a jótállási jegyen megjelölt Szolgáltatón vagy javítószolgálaton kívül más javítószolgálat vagy személy megbontja, az a jótállás elvesztésével jár.

9./ A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás

A Szolgáltatónak a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettségére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A Ptk. alapján a Szolgáltatónak jótállási kötelezettsége csak a hibás teljesítésből adódóan keletkezik.

A Ptk. szerint a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A kormányrendelet mellékletének 1./-29./ pontjában felsorolt termékek minősülnek tartós fogyasztási cikknek.

A 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben fogyasztóra vonatkozó rendelkezések a Felhasználóra vonatkoznak.

A 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait a Felhasználónak nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Felhasználó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A Felhasználó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Ha a Felhasználó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény nem érvényesíthető, amennyiben a Felhasználó nem tartja be a termékhez biztosított használati és beszerelési útmutatóban foglaltakat, illetve nem rendeltetésszerűen használja a terméket, és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók.

Amennyiben a terméket a jótállási jegyen megjelölt Szolgáltatón vagy javítószolgálaton kívül más javítószolgálat vagy személy megbontja, az a jótállás elvesztésével jár.

10./ Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó részletes leírást, a Weboldalon kozzétett Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató 2-6. pontja tartalmazza.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e.

A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó elfogadja Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési céllal felhasználja. A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó hírlevélre vonatkozó adatait. Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó részletes leírást, a Weboldalon kozzétett Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetőleg telefonon történik, az dolex@dolex.hu e-mail címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36-1-251-4336 telefonszámon.

A Felhasználó Weboldalon történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltatónak – felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek betartásával módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe az alábbiak:

A Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III./310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A Felhasználó és a Szolgáltató vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitáiban a hatályos jogszabályok alapján a hatásköri szabályok szerinti bíróság illetékes.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1)-(2) bekezdései értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A jogtulajdonos a HighEnd Fashion Kft.

Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

Dolex Kft.

Melléklet (a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben megtalálható 2. sz. melléklet)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt 2018.05.25